THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thât Lệ Trung


Địa chỉ: 17 B đường Wừu, P Iakring, TP Pleiku, Gia Lai. Điện thoại: 0269.3828367.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Gia Lai TP. Pleiku

tt-le-trung-httn-gia-lai
Ngày 04-09 Quý Tỵ (dl. 08/10/2013), nhận lời mời của BCQ Họ Đạo Lệ Trung, Phường I.A Kring, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai, đến chứng lễ Khánh thành Thánh Thất Lệ Trung, Phái Đoàn Hội Thánh do Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh Chưởng Quản Hội Thánh dẫn đầu đã đến chứng dự, đông đảo Tín đồ Cao Đài Tây Ninh các tỉnh thành Miền Nam, Miền Trung kéo nhau về tham dự ngày lễ trọng đại của Họ Đạo Lệ Trung-TP Pleiku.

Họ Đạo Lệ Trung được UBND tỉnh Gia Lai ký Quyết định số 237/QĐ.UBND ngày 21-11-2007 cấp 1.169 m2 đất tại Phường I.A Kring TP.Pleiku cho Họ Đạo Lệ Trung xây dựng Thánh Thất, Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 59/GPXD ngày 14-08-2008, lễ Khởi công được tổ chức vào ngày 21 tháng 2 Kỷ Sửu (DL.17-03-2009), lễ An vị Thánh tượng Thiên Nhãn vào ngày 24-3 Nhâm Thìn (Dl. 14-4-2012), lễ Khánh thành ngày 04-09 Quý Tỵ (dl. 08/10/2013).