THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Khánh Vân


Địa chỉ: Thôn Tiên Bình, Thị Trấn Tiên Kỳ, H Tiên Phước, Quảng Nam. Điện thoại: 0235.3884.142.
Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Quảng Nam Huyện Tiên Phước

tt-khanh-van-httg-quang-nam