THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Khánh Hậu


Địa chỉ: Ấp Dinh, Xã Khánh Hậu, TP. Tân An, Long An. Điện thoại: 0272 3511753.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An TP. Tân An

3khanh hau tt bcdlongan2

 

3khanh hau tt bcdlongan

Lược sử

Thánh Thất Khánh Hậu thành lập năm 1953 và được Hội Thánh cho phép khánh thành ngày 6-1-1954, Thánh thất cất trên đất do Ông Trần văn Tư và Bà Nguyễn Thị Tiễng hiến năm 1952, địa chỉ hiện tọa lạc tại khu phố Quyết Thắng Phường Khánh Hậu Thành phố Tân An. Các Đầu họ đạo tiền nhiệm:
1-1953 Giáo hữu Ngọc Nhựt Thanh
2- Giáo hữu Ngọc Chụp Thanh
3- Giáo hữu Thượng Tư Thanh
4- Giáo hữu Thái Chiêu Thanh
5- Giáo hữu Ngọc Quản Thanh
6-1972-1997 Giáo hữu Thái Thọ Thanh
Từ năm 1997 đến 2000 do ban Cai Quản, Bàn Trị Sự và các Ban lãnh đạo
1997 Chánh Hội Trưởng Phạm Thành Long
Phó Hội Trưởng Nguyễn Văn Bê
Chánh Trị Sự Võ Phước Lý (mất năm 2005)
Chánh trị sự Trần công Điều
Ban Hành Thiện: Phạm Văn Rổi, Trần Công Điêu,Trần Văn Thụ, Lê Văn Ba
Tổng số chức việc 52 trong đó có 14 vị hành chánh, tín đồ được 456 vị.