THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Huỳnh Linh


Địa chỉ: Ấp Điền, Xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, Kiên Giang. Điện thoại: 0297.3912396-0297.3624140.
Hội Thánh Cao Đài Bạch Y Liên Đoàn Chơn Lý Kiên Giang Huyện Châu Thành

tt-huynh-linh-htby-kien-giang