THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Hữu Định


Địa chỉ: Ấp 4, Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành, Bến Tre. Điện thoại: 0275 3835664
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Bến Tre Huyện Châu Thành

10HuuDinhTT