THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Hương Mỹ


Địa chỉ: Ấp Thạnh Tây, Xã Hương Mỹ, Huyện Mỏ Cày, Bến Tre. Điện thoại: 0275 3684691.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Bến Tre Huyện Mỏ Cày

11HuongMy-MoCay

Lược sử

Thượng Giáo Sư Đoàn Văn Đẩu hiến 14.500 m2 đất để lập thánh thất. Sử dụng vào công trình xây dựng 1.000m2.

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm: Thượng Giáo Sư Đoàn Văn Đẩu, Ngọc Giáo Hữu Phạm Văn Phố, Thượng Giáo Hữu Phạm Công Cử, Giáo Hữu Thái Long Thanh, Ngọc Lễ Sanh Đoàn Văn Dở, Giáo Hữu Thượng Trạng Thanh, Ngọc Giáo Hữu Đoàn Văn Mạnh,Thái Giáo Hữu Phạm Văn Kiển.

Nhân sự (năm 2000): Đầu Họ Đạo Trương Văn Bi (sinh năm 1917), Chánh Hội Trưởng Lê Văn Quang (sinh năm 1920), Chánh Trị Sự nam Nguyễn Văn Liêm (sinh năm 1956), Chánh Trị Sự nữ Trần Thị Nguyệt (sinh năm 1937).