THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Hùng Hòa


Địa chỉ: Ấp Hồi Trinh, Xã Hùng Hòa, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh. Điện thoại: 0294 3640047.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Trà Vinh Huyện Tiểu Cần

tt-hung-hoa-htbcd-tra-vinh-1

tt-hung-hoa-htbcd-tra-vinh-2