THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Hưng Chánh Đàn


Địa chỉ: Ấp Vĩnh Hòa 1, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Kiên Giang. Điện thoại: 0297.3620643 -0297.3839560.
Hội Thánh Cao Đài Bạch Y Liên Đoàn Chơn Lý Kiên Giang Huyện Châu Thành

tt-hung-chanh-dan-htby-kien-giang

tt-hung-chanh-dan-htby-kien-giang2