THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Hòa Phong


Địa chỉ: Thôn Túy Loan, Xã Hòa Phong, H Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Đà Nẵng Huyện Hòa Vang Đang xây dựng

tt-hoa-phong-httn-da-nang

tt-hoa-phong-httn-da-nang2

tt-hoa-vang-httn-da-nang

ảnh cũ trước khi xây dựng

Họ Đạo Xã Hòa Phong hôm nay (có tên cũ là xã Hòa Hưng thuộc quận Hiếu Đức tỉnh Quảng Nam) được thành lập năm Bính Tuất – 1946, đồng đạo nơi đây đã chung tay tạo dựng ngôi Thánh Thất tạm bằng tranh tre vào năm Quý Tỵ – 1955 để có nơi kính ngưỡng theo Tôn giáo của mình. Trải hơn 50 năm thờ tự, dù được sửa chửa trùng tu nhiều lần nhưng ngôi thờ vẫn xuống cấp.

Đầu năm Quý Tỵ – 2013, BCQ Họ Đạo xin phép xây dựng lại ngôi Thánh Thất theo mẫu qui định của Hội Thánh. Họ đạo tổ chức lễ đặt viên gạch khởi công xây dựng vào ngày 05-7 Giáp Ngọ (Dl.20-8-2014).

Đến nay, việc xây dựng ngôi Thánh Thất Họ Đạo xã Hòa Phong đã cơ bản hoàn thành phần thờ tự, BCQ Họ Đạo tổ chức lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn vào ngày 08 tháng 5 Bính Thân – Dl. 12-6-2016.
Bản đồ