THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Hòa Nghĩa


Địa chỉ: Ấp Bình Thạnh, Xã Hòa Nghĩa, Huyện Chợ Lách, Bến Tre. Điện thoại: 0275 3710928.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Bến Tre Huyện Chợ Lách

4HoaNghia-ChoLach