THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu Hiệp Thạnh (Xóm Bố)


Địa chỉ: Ấp Xóm Bố, Xã Hiệp Thành, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3858433
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tây Ninh Huyện Gò Dầu

tt-hiep-thanh-httn-tay-ninh2 tt-hiep-thanh-httn-tay-ninh3
Lễ an vị vào ngày 10 tháng 7 Bính Thân (Dl. 12-8-2016)

Lễ khánh thành vào ngày 28/10/2018

8HiepThanh-XomBo

ảnh cũ