THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Hiệp An (Phận đạo Đệ Nhứt cũ)


Địa chỉ: Ấp Hiệp An, Xã Hiệp Tân, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tây Ninh Huyện Hòa Thành Ngoại Ô Tòa Thánh Đang xây dựng

tt-hiep-an-httn-tay-ninh
Ảnh cũ trước khi xây thánh thất mới
5HiepAn1

5HiepAn2
Họ Đạo ấp Hiệp An, Thánh Thất Họ Đạo ấp Hiệp An ngày nay, tiền thân là Văn phòng Phận Đạo Đệ Nhứt thuộc Châu Thành Thánh địa, được nâng lên thành Thánh Thất vào năm Kỷ Hợi – 1959. Trải qua hơn 60 năm sử dụng, được tu bổ hai lần, Thánh Thất vẫn xuống cấp và chật hẹp, không phù hợp tình hình phát triển của tôn giáo.

Vừa qua BCQ Họ Đạo lập thủ tục xin xây dựng mới ngôi Thánh Thất theo mẫu của Hội Thánh qui định. Được lãnh đạo địa phương thống nhất, UBND tỉnh Tây Ninh chấp thuận, Sở Xây dựng cấp Giấy phép số 36/GPXD-SXD ngày 06-4-2016, tiếp tục UBND tỉnh Tây Ninh cho phép BCQ Họ đạo tổ chức lễ đặt viên gạch đầu tiên khởi công xây dựng vào ngày hôm nay tại Công văn số 1152/UBND.DT ngày 10-5-2016.