THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Hải Phòng


Địa chỉ: 9/28 hẽm Chu văn An, đường Lê Lợi, Hải Phòng. Điện thoại: 0225.3853446.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Hải Phòng Miền Bắc

tt-hai-phong-httn-hai-phong
Bản đồ