THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Gò Quao


Địa chỉ: Ấp Phước Thành, Xã Vĩnh Phưóc B, Huyện Gò Quao, Kiên Giang.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Kiên Giang Huyện Gò Quao Đang xây dựng

tt-go-quao-httn-kien-giang2
tt-go-quao-httn-kien-giang3
Ảnh cũ – Lễ Tiếp Rước Huấn Lịnh của Tân Lễ Sanh Cai Quản Họ Đạo Thánh Thất Gò Quao-Kiên Giang – ngày 16/03/2014 al