THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Đông Thuận


Địa chỉ: Ấp Đông Hòa, Xã Đông Thuận, (cũ H Ô Môn) Huyện Thới Lai, Cần Thơ.
Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý Cần Thơ Huyện Thới Lai

tt-dong-thuan-htcl-can-tho

tt-dong-thuan-htcl-can-tho2