THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Đông Thạnh


Địa chỉ: Ấp Trung, Xã Đông Thạnh, Huyện Cần Giuộc, Long An. Điện thoại: 0272 3876670.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An Huyện Cần Giuộc

>5dongthanhtt-bcd

Lược sử

Địa chỉ: Ấp Trung, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, thuộc Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo.

Điện thoại: 072 3876670.

1940: Thành lập thánh thất.
Hiến đất: Giáo Sư Trần Hữu Kiều. Hiến tài vật: Giáo Sư Nguyễn Văn Tánh; Giáo Sư Võ Văn Bình; Giáo Sư Trần Hữu Thóa; và Giáo Sư Trần Hữu Khánh.
Đứng bộ: Thượng Giáo Sư Nguyễn Văn Tánh (thời gian 1938-1958); Thái Giáo Sư (hàm phong) Trần Văn Hùng (thời gian 1959-1979); Thái Giáo Hữu Võ Văn Túc (thời gian 1980-1994); Thượng Giáo Hữu Đỗ Ngọc Huệ (từ 1994).

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm


1938-1943:
Thượng Giáo Hữu Đặng Văn Điện.
1944-1954: Thượng Giáo Hữu Huỳnh Văn Tài.
1954-1963: Thượng Giáo Hữu Lâm Văn Hoai.
1963-1981: Thái Giáo Sư (hàm phong) Trần Văn Hùng.
1981-1992: Thái Giáo Hữu Võ Văn Túc.

Nhân sự 2000: Đầu Họ Đạo (từ 1992): Thượng Giáo Hữu Đỗ Ngọc Huê (80 tuổi); Giúp Đầu Họ Đạo: Lễ Sanh Nguyễn Thị Phước (69 tuổi); Chánh Hội Trưởng: Ngọc Lễ Sanh Phạm Văn Cao (75 tuổi); Chánh Trị Sự nam: Nguyễn Văn Hớn (60 tuổi); Chánh Trị Sự nữ: Võ Thị Thay (63 tuổi). Có 1 giáo hữu; 25 lễ sanh; 77 chức việc; 1.064 tín đồ.