THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Đồng Khởi


Địa chỉ: Ấp Cầy Xiêng, Xã Đồng khởi, Huyện Châu Thành, Tây Ninh. Điện thoại: 01238686954
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tây Ninh Huyện Châu Thành

(Thái Bình cũ năm 2001, do phân chia lại ranh xã)

3DongKhoiTTThaiBinhcu

3DongKhoiTT