THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Đôn Xuân


Địa chỉ: Ấp Cây Cồng, Xã Đôn Xuân, Huyện Trà Cú, Trà Vinh. Điện thoại: 0294 3876416.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Trà Vinh Huyện Trà Cú

tt-don-xuan-httn-tra-vinh