THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Đặng Giang


Địa chỉ: Thôn Nam Hòa, Xã Hòa Phú, H Ứng Hòa (cũ Hà Tây), Hà Nội. Điện thoại: 024.34883642.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Hà Nội Huyện Ứng Hòa Miền Bắc

tt-dang-giang-httn-ha-noi2

tt-dang-giang-httn-ha-noi
Bản đồ