THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Dallas Fort Worth


Địa chỉ: 1851 Apollo Rd, Garland, TX 75044, USA. Tel: +1 972-414-5404
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Mỹ (USA) Texas Nước ngoài

dallas-fort-worth
Qua 20 năm, kể từ năm 1980 cố Niên Trưởng Đặng Quang Dương cùng quí Hiền Huynh như Tăng Thế Nghiêm, Phạm sỹ Tài và một số đồng đạo hết sức khiêm nhượng cùng bên nhau sinh hoạt đạo sự trong một ngôi nhà nhỏ sửa lại thành nơi thờ phượng Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng liêng.
Nhưng chẳng may, lúc 5 giờ sáng ngày 20 tháng 8 năm 2005, cơ sở nầy bị hỏa hoạn và vì không có bảo hiểm nên tất cả trở về số không như lúc ban đầu. Đặc biệt hơn nữa, lúc bấy giờ thiên tai lũ lụt lại xảy ra ở tiểu bang Louisiana đã gây bao khó khăn cho đồng hương và đồng đạo. Trong thời gian nầy, chỉ có bóng cây là nơi duy nhứt để đồng đạo nhóm họp hoặc sinh họat. Người đi đường qua lại trông thấy tưởng như là buổi picnic đầy vui thú nhưng nào ai biết được người trong cuộc đang rã rời từng khúc ruột !
Ngày 1 tháng 11 năm 2005 được phép tạm dựng một ngôi nhà nhỏ để vừa thờ cúng vừa sinh hoạt.
Ngày 12 tháng 10 năm 2006 được chánh quyền cấp phép số: CH 0604 xây cất Thánh Thất theo mẫu mã Tòa Thánh Tây Ninh.
Ngày 06 tháng 10 năm 2007 lễ đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng Thánh Thất. Gần 300 quan khách tham dự gồm có: Qúi vị đại diện các tôn giáo bạn, Chánh quyền địa phương, các đoàn thể, truyền thông báo chí…cùng nhiều đồng đạo đến từ các tiểu bang khác. Theo hợp đồng với nhà thầu xây cất: Công trình sẽ hòan tất cuối năm 2008 và tổng số chi phí:497,300.00USD.
Tuy nhiên tiến trình không được hanh thông như ý định… vì lý do tài chánh! Có thời gian tạm ngưng mọi việc, đồng đạo ngồi nhìn nhau trông chờ sự hà hơi tiếp sức!
Một duyên may lại đến, được nhị vị Hiền Huynh Giáo hữu Thái Cầm Thanh và Thượng Ngọc Thanh cùng quí Hiền Tài Ban Thế Đạo, quí đồng đạo, quí đồng hương… cũng như Châu Đạo California, Ban Thế Đạo hải ngoại, các cơ sở đạo: Úc Châu, Pháp, Đức, Na uy, Áo, Canada và Hoa Kỳ…lên tiếng khuyến khích tinh thần và yễm trợ tài chánh nên công trình lại được tiếp tục hoàn thành.
CTS Nguyễn Công Tranh
Q.Đầu Tộc Đạo Dallas Fort Worth