THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Đa Lộc (Thị Trấn)


Địa chỉ: Khóm 2, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Trà Vinh. Điện thoại: 0294 3872441.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Trà Vinh Huyện Châu Thành

tt-da-loc-htbcd-tra-vinh

tt-da-loc-htbcd-tra-vinh2