THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Đà Lạt


Địa chỉ: 26 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P 7, TP Đà Lạt. Điện thoại: 0263.3570505.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Lâm Đồng TP. Đà Lạt

tt-da-lat-htbcd-lam-dong

Bản đồ