THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Chợ Gạo


Địa chỉ: Ô 1, khu 2, Thị Trấn Chợ Gạo, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. Điện thoại: 0273.3650652.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tiền Giang Huyện Chợ Gạo

tt-cho-gao-httn-tien-giang2 tt-cho-gao-httn-tien-giang3

Ảnh cũ:

tt-cho-gao-httn-tien-giang