THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Châu Đốc


Địa chỉ: 121 Đường Louis Pasteur, khóm 1, P Chu Pha, TP Châu Đốc, An Giang. Điện thoại: 0296.3560.114.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh An Giang TP Châu Đốc

tt-chau-doc-httn-an-giang