THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh thất Châu đạo Victoria


Địa chỉ: Số 110 đường Bulla-Diggers Rest, ngọai ô thành phố Melbourne, VIC 3427,Úc Quốc. Điện thoại: +61 401 310 669 (Chánh Trị Sự)
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Úc (Australia) Victoria Nước ngoài

thanhthat-victoria-uc

thanhthat-victoria-uc-2

thanhthat-victoria-uc-3

Bản đồ: