THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Cam Lợi


Địa chỉ: 261 Nguyễn Trọng Kỹ, P Cam Lợi, TP Cam Ranh, Khánh Hòa. Điện thoại: 058.3951468.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Khánh Hòa TP Cam Ranh

tt-cam-loi-httn-khanh-hoa3

tt-cam-loi-httn-khanh-hoa4

tt-cam-loi-httn-khanh-hoa2