THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Buôn Ma Thuột (Cao Đài Chơn Lý)


Địa chỉ: 256 Hoàng Diệu, P Thành Công, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Điện thoại: 0262. 3855.675.
Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý Đắk Lắk TP. Buôn Ma Thuột

tt-buon-ma-thuot-htcl-dak-lak-1

tt-buon-ma-thuot-htcl-dak-lak-2