THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Bruxelles – nước Bỉ


Địa chỉ: 1224 Chaussée d’Alsemberg, Beersel, Vương Quốc Bỉ (Belgium)
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Bỉ (Belgium) Nước ngoài

Ho Dao Bruxelles (1)

Ho Dao Bruxelles (2)

Ho Dao Bruxelles (3)

Ho Dao Bruxelles (9)

Thi hành Huấn Lịnh số 344/93.NCPS.HL ngày 11 tháng 6 năm Mậu Tuất (dl 23/07/2018) công n

hận vị Võ Thới Lai, 68 tuổi đắc cử phẩm Chánh Trị Sự phụ trách nghi lễ thành phố Bruxelles, Vương Quốc Bỉ và Huấn Lịnh số 397/93.NCPS.HL ngày
22 tháng 7 năm Mậu Tuất (dl 01/09/2018) của Hội Thánh chấp thuận cho thành lập Họ Đạo Thành Phố Bruxelles, Vương Quốc Bỉ đồng thời công nhận CTS Võ Thới Lai kiêm nhiệm Quyền Cai Quản Họ Đạo. Vào ngày 28 tháng 8 năm Mậu Tuất (dl 07/10/2018), Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh – Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh tại Hải Ngoại đã đến Thánh Thất Bruxelles, địa chỉ 1224 Chaussée d’Alsemberg, Beersel, Vương Quốc Bỉ (Belgium) để chủ tọa buổi lễ thành lập Họ Đạo, với số đồng đạo và quan khách là 30 vị, buổi lễ diễn tiến như sau:

+ Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh cầu nguyện Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng.
+ Cúng thời Ngọ
+ Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh tuyên đọc Huấn Lịnh công nhận CTS của vị Võ Thới Lai
+ Lễ Lập Hồng thệ cho CTS Võ Thới Lai trước bàn thờ Chí Tôn và bàn thờ Hộ Pháp
+ Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh tuyên đọc Huấn Lịnh thành lập Họ Đạo Bruxelles, Vương Quốc Bỉ.
+ Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh nhắc nhỡ và giải thích Tứ Đại Điều Qui, Ngũ Giới Cấm và trao tặng một số sách Đạo.
+ Chụp hình lưu niệm
+ Sau buổi cơm chay trưa, toàn thể đồng đạo hiện diện (tất cả có 21 vị) đã họp dưới sự chủ tọa của Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh và CTS Võ Thới Lai – Quyền Cai Quản Họ Đạo. Mục đích phiên họp là công cử thêm một số Chức Việc Bàn Trị Sự Nam và Nữ của Họ Đạo. Kết quả như sau :

Bàn Trị Sự Nữ Phái:
CTS: Đạo hữu Nguyễn Thị Bạch Yến
PTS: Đạo hữu Lâm Huỳnh Ngọc Diễm
TS: Đạo hữu Nguyễn Hồng Thanh Thảo

Bàn Trị Sự Nam Phái:
PTS: Đạo hữu Võ Đức Huy
TS: Đạo hữu Trương Quốc Bình

Buổi lễ thành lập Họ Đạo Bruxelles kết thúc vào lúc 15 giờ cùng ngày.

Nguồn: caodai.com.vn