THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Bình Tịnh


Địa chỉ: Ấp Bình Thạnh, Xã Bình Tịnh, Huyện Tân Trụ, Long An. Điện thoại: 0272 3245744.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An Huyện Tân Trụ

1binhtinh tt tan tru longan bcd

Lược sử

Địa chỉ: Ấp Bình Thạnh, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, thuộc Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo.

Điện thoại: 072 3245744.

20-11-1971 (03-10 Tân Hợi): Thánh thất thành lập do đạo lịnh số 50/NV/ĐL.

 
Sáng lập: Thái Giáo Sư Võ Văn Chiểu. Hiến đất: Giáo Hữu Châu Văn Dần.

 
Đầu Họ Đạo tiền nhiệm
1974: Thái Giáo Sư Võ Văn Chiểu.

 
Nhân sự 2000: Đầu Họ Đạo: Thái Giáo Sư Võ Văn Chiểu (sinh: 1925); Phó Đầu Họ Đạo: Ngọc Giáo Hữu Võ Văn Nghề (sinh: 1915); Giúp Đầu Họ Đạo: Thượng Lễ Sanh Nguyễn Văn Mạng (sinh: 1942), và Lễ Sanh Đoàn Thị Ngạnh (sinh: 1925); Chánh Hội Trưởng: Thượng Lễ Sanh Võ Văn Vịnh (sinh: 1926); Chánh Trị Sự nam: Thượng Lễ Sanh Nguyễn Văn Đành (sinh: 1948); Chánh Trị Sự nữ: Lễ Sanh Phan Thị Hai (sinh: 1927). Có 1 giáo sư; 1 giáo hữu; 28 lễ sanh; 45 chức việc; 223 tín đồ.(*)

 
Ghi chú: (*) Chân thành cảm tạ hiền huynh Thái Giáo Sư Võ Văn Chiểu, Đầu Họ Đạo, ngày 01-7-2000 đã trợ giúp tài liệu.