THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Bình Thành


Địa chỉ: Ấp Bình An, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Điện thoại: 0277.3541.523.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Đồng Tháp Huyện Lấp Vò

tt-binh-thanh-lap-vo-httn-dong-thap
Bản đồ
10.3350267,105.4951918