THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Bình Thạnh


Địa chỉ: Ấp 3, Xã Bình Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre. Điện thoại: 0275 3878945.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Bến Tre Huyện Thạnh Phú

7BinhThanh