THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Bình Quới


Địa chỉ: Ấp 4, Xã Bình Quới, Huyện Châu Thành, Long An. Điện thoại: 0272 3661443.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An Huyện Châu Thành

3binhquoi-tt-bcd

Lược sử

Ấp 4, xã Bình Quới, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, thuộc Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo.

Điện thoại: 072 3661443.
1958: Thành lập thánh thất.

 
Sáng lập: Phối Sư Nguyễn Văn Lưu.

 
Đầu Họ Đạo tiền nhiệm
Giáo Hữu Thái Chuẩn Thanh; Giáo Hữu Thượng Sơn Thanh; Giáo Hữu Ngọc Đảnh Thanh; Ngọc Giáo Hữu Phạm Văn Khanh; Thượng Giáo Hữu Nguyễn Văn Miệng.
1980-1994: Thượng Giáo Hữu Đặng Hữu Thước.

 
Nhân sự 2000: Đầu Họ Đạo (từ 1994): Ngọc Giáo Hữu Phạm Văn Hựu (77 tuổi); Phó Đầu Họ Đạo: Thượng Giáo Hữu Nguyễn Văn Vĩnh (76 tuổi); Giúp Đầu Họ Đạo: Lễ Sanh Nguyễn Thị Kỉnh (67 tuổi), và Lễ Sanh Phạm Thị Khéo; Chánh Hội Trưởng: Ngọc Lễ Sanh Nguyễn Văn Luông (66 tuổi); Chánh Trị Sự nam: Cao Văn Lữ; Chánh Trị Sự nữ: Cao Thị Chỉ. Có 1 giáo sư; 2 giáo hữu; 9 lễ sanh; 15 chức việc; 345 tín đồ.(*)

 

Ghi chú: (*) Chân thành cảm tạ hiền huynh Ngọc Lễ Sanh Nguyễn Văn Luông, Chánh Hội Trưởng, ngày 25-6-2000 đã trợ giúp tài liệu.