THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Bình Phục Nhứt


Địa chỉ: Ấp Bình Khương, Xã Bình Phục Nhứt, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. Điện thoại: 0273. 2216381.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Tiền Giang Huyện Chợ Gạo

tt-binh-phuc-nhut-htbcd-tien-giang