THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Bình Phục Nhì


Địa chỉ: Ấp Bình Hòa Long, Xã Bình Phục Nhì, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang. Điện thoại: 0273-3997754.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Tiền Giang Huyện Gò Công Tây

tt-binh-phuc-nhi-htbcd-tien-giang