THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Bình Phú


Địa chỉ: Ấp Bình Quới, Xã Bình Phú, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang. Điện thoại: 0273-3772681
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tiền Giang Thị Xã Cai Lậy

tt-binhphu-cailay-httn-tien-giang2

tt-binhphu-cailay-httn-tien-giang
Ảnh cũ