THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Bình Linh


Địa chỉ: Ấp An Khương, Xã Minh Hòa, Huyện Châu Thành, Kiên Giang. Điện thoại: 0297.3611565 – 0297.365049 -0297.36523318.
Hội Thánh Cao Đài Bạch Y Liên Đoàn Chơn Lý Kiên Giang Huyện Châu Thành

tt-binh-linh-htby-kien-giang

tt-binh-linh-htby-kien-giang2