THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Bình Khê


Địa chỉ: Thôn Phú Thịnh, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, Bình Định.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Bình Định Huyện Tây Sơn Đang xây dựng

tt-binh-khe-httn-binh-dinh

tt-binh-khe-httn-binh-dinh2
Họ Đạo huyện Tây Sơn hiện nay trước đây là Tộc Đạo Bình Khê tỉnh Bình Định, được thành lập năm Ất Tỵ – 1957, đồng đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh nơi đây đã chung tay kiến tạo ngôi Thánh Thất tạm tại thôn Thạch Mỹ xã Bình Tân để có nơi kính ngưỡng theo tôn giáo của mình. Vào năm 1965 ngôi Thánh Thất nầy đã bị thiêu hũy trong chiến tranh phải dời về thôn Phú Thọ xã Bình Phú cất lại ngôi Thánh Thất tạm mái tranh vách đất. Đến năm 1972 ngôi thờ được trùng tu nâng cấp lên vách gạch, mái ngói.

Trãi qua hơn 40 năm sử dụng, ngôi Thánh Thất tạm đã xuống cấp, mặt khác phần nội tự vốn dĩ là một ngôi nhà cấp 4 chật hẹp, không còn phù hợp tình hình phát triển của tôn giáo nơi đây. Vừa qua BCQ Họ Đạo huyện Tây Sơn lập thủ tục xin xây dựng ngôi Thánh Thất theo mẫu của Hội Thánh qui định.

Được lãnh đạo địa phương thống nhất, UBND tỉnh Bình Định chấp thuận, Sở Xây dựng cấp Giấy phép số 65/GPXD ngày 30-9-2015, tiếp tục UBND tỉnh Bình Định cho phép BCQ Họ đạo tổ chức lễ đặt viên gạch đầu tiên khởi công xây dựng vào ngày hôm nay tại Công văn số 5772/UBND.NCT ngày 03-12-2015.