THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất Ba Ngòi


Địa chỉ: Đường Tây Sơn, P. Ba Ngòi,TP Cam Ranh, Khánh Hòa. Điện thoại: 0258.3952969.
Hội Thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan Khánh Hòa TP Cam Ranh

tt-ba-ngoi-htcktq-khanh-hoa