THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất An Thạnh Thủy


Địa chỉ: Ấp An Khương, Xã An Thạnh Thủy, Huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. Điện thoại: 0273.3898.094.
Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý Tiền Giang Huyện Chợ Gạo

tt-an-thanh-thuy-htcl-tien-giang