THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất An Thạnh


Địa chỉ: Ấp 7, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Long An.
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Long An Huyện Bến Lức

1Anthanh-BenlucTT

Lược sử

1932: thành lập Thánh thất

1945,1963, 1995: sửa chữa

1982: Đầu Họ Đạo, Lễ Sanh Thượng Chóng Thanh quy thiên.

 

Nhân sự 2000: Giúp Đầu Họ Đạo: Thượng Lễ Sanh Trương Văn Thế. Có khoảng 150 tín đồ. (*)

 

Ghi chú:(*)Chân thành cảm tạ hiền huynh Thượng Lễ Sanh Trương Văn Thế, Giúp Đầu Họ Đạo, đã trợ giúp tài liệu.