THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất An Phú


Địa chỉ: Ấp 4, Thị trấn An Phú, Huyện An Phú, An Giang. Điện thoại: 0296.3510896.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh An Giang Huyện An Phú

tt-an-phu-httn-an-giang2

tt-an-phu-httn-an-giang