THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất An Bình Tây


Địa chỉ: Ấp 2, X An Bình Tây, H Ba Tri, Tỉnh Bến Tre
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Bến Tre Huyện Ba Tri

AnBinhTayTT

Lược sử

Ấp 2, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, thuộc Hội Thánh Ban Chỉnh Đạo.

Thành lập do đạo lịnh số 275/ĐL, ngày 23-9 Tân Mão (23-10-1951).

Sáng lập và hiến đất: Nguyễn Văn Lầu, Cao Văn Đại, Võ Thị Tái.

Đầu Họ Đạo tiền nhiệm: Thượng Giáo Hữu Nguyễn Văn Lầu (1952-1958), Thượng Giáo Hữu Cao Văn Đại (1959-1961), Thái Giáo Hữu Nguyễn Văn Hoa (1962-1964), Thái Lễ Sanh Nguyễn Thành Đông (1964-1966), Ngọc Giáo Hữu Nguyễn Văn Kẹt (1966-1968), Thượng Giáo Hữu Cao Tấn Xinh (1968-1992), Thượng Giáo Hữu Võ Văn Phèn (1993-1999), Thượng Lễ Sanh Bùi Văn Liêu (sinh năm 1999).

Cơ sở: Đất đai hiện có: 5.000m2, trong đó bổn đạo hiến cúng 1.450m2, Bát Quái Đài (32m2), Cửu Trùng Đài (120m2), Hiệp Thiên Đài (16m2), Thiên Phong Đường (75m2), Đông Lang (80m2), Tây Lang (80m2), phước điền (1.300m2), nghĩa địa (1.200m2), đất trồng cây thuốc nam (400m2).

Họ đạo có 1 giáo sư, 3 giáo hữu (nam 1, nữ 2), 6 lễ sanh (nữ), 18 chức việc (nam 9, nữ 9), 750 tín đồ (nam 350, nữ 400), trong đó dưới 18 tuổi khoảng 100 người (nam 40, nữ 60), 650 hộ gia đình, 40 liệt sĩ, 2 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 6 thương binh, 30 gia đình có công với cách mạng.(1)


(1) Chân thành cảm ơn hiền huynh Thượng Lễ Sanh Bùi Văn Liêu, Quyền Đầu Họ Đạo, ngày 29-8-2000 đã trợ giúp tài liệu.