THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Thánh Thất An Biên


Địa chỉ: Ấp Xẻo Rô, Xã Hưng Yên, Thị Trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Kiên Giang. Điện thoại: 0297.3513.004.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Kiên Giang Huyện An Biên

tt-an-bien-httn-kien-giang