THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Tân Niên Tây


Địa chỉ: Ấp 4, Xã Tân Tây, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. Điện thoại: 0979735490
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Tiền Giang Huyện Gò Công Đông

tt-tan-nien-tay-htbcd-tien-giang

tt-tan-nien-tay-htbcd-tien-giang2

Lược sử

Thánh Thất tùng Hội Thánh dưới quyền ủng hộ của Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương
Được lập năm 1945, là Cơ Sở Phước Điền của Thánh Thất Tân Phước đến năm 1970 chính thức thành lập Thánh Thất, năm 1972 xây Chánh Điện, năm 2008 tái thiết trên diện tích 1Ha đất nền và 5 công ruộng.
 Từ 1945 – 1954, Trưởng ban cai quản : Lễ Sanh Thượng Lới Thanh. (Đào Văn Lới, 1884-1954)
 Từ 1954 – 1970, Trưởng ban cai quản : Lễ Sanh Ngọc Ngà Thanh (Trần Văn Ngà, 1911-1986). Phó ban cai quãn : Lễ Sanh Thượng Khối Thanh (Đào Văn Khối, 1913-1994)
 Từ 1970 – 1974, Đầu Họ Đạo : Giáo Hữu Ngọc Phú Thanh (Nguyễn Văn Phú, 1918-1991). Giúp Đầu Họ Đạo: Giáo Hữu Thái Lính Thanh. Chánh Trị Sự: Lễ Sanh Ngọc Ngà Thanh. Phó Trị Sự: Lễ Sanh Thượng Khối Thanh.
 Từ 1974-1986, Đầu Họ Đạo: Giáo Hữu Ngọc Phú Thanh. Chánh Trị Sự: Lễ Sanh Ngọc Ngà Thanh. Phó Trị Sự:  Lễ Sanh Thượng Khối Thanh.
 Từ 1986-1994, Chánh Hội Trưởng: Lễ Sanh Thượng Khối Thanh
 Từ 1994-1999, Chánh Hội Trưởng: Ông Đào Văn Đồ (1932-1999).
 Từ 1999-2009, Chánh Hội Trưởng: Ông Trần Văn Bảy