THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Phổ Đà Cảnh


Địa chỉ: 193 Nguyễn Trung Trực, Ấp Mỹ An, Xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.
Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý Tiền Giang Thành Phố Mỹ Tho

pho-da-canh-htcl-tien-giang2

pho-da-canh-htcl-tien-giang