THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Nhà tu trung thừa nữ


Địa chỉ: Tòa Thánh Bến Tre, Đường Trương Định, Phường 6, Thị Xã Bến Tre, Bến Tre
Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Bến Tre Thị xã Bến Tre

7NhaTuTrungThuaNu