THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Nhà Thuyền Bát Nhã


Địa chỉ: Nội ô Tòa Thánh, Thị Trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tây Ninh Huyện Hòa Thành Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh

39NhaThuyenBatNha

Lược sử

Thuyền Bát Nhã: Về Bí Pháp, là chiếc thuyền Trí Huệ do pháp nhiệm mầu của Phật tạo nên để rước các chơn hồn đắc đạo lên cõi thiêng liêng hằng sống.mà đạo Phật gọi là cõi Niết bàn, Tiên gọi là Bồng Lai Tiên Cảnh. Về Thể Pháp, đây là con thuyền đóng bằng gỗ có hình dáng một con rồng vàng, nơi chính giữa của mình rồng cất lên một cái nhà vàng để đặt quan tài chở vào nghĩa địa chôn cất. Nơi Châu đạo Sa Đéc, thuyền Bát Nhã là chiếc thuyền rồng, đậu tại bến sông, trên thuyền có gắn máy tàu để chạy trên sông rạch. Nơi Châu đạo Sài Gòn, thuyền Bát Nhã được đóng trên một sườn xe hơi 4 bánh, có động cơ chạy được trên đường như các loại xe vận tải khác. Nơi vùng Thánh địa Tòa Thánh Tây Ninh, thuyền Bát Nhã được đóng trên một cái khung có bánh xe, giống như cái rờ mọt của xe hơi, hai bên hông thuyền có gắn hai sợi dây thừng to và dài để cho các đạo tỳ kéo thuyền đi chậm chạp trên đường phố.

Ngày 13-10 Ất Hợi (08-11-1935), lễ Khai thuyền Bát Nhã đầu tiên tại Khách Đình do Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa, Chưởng quản Cơ Quan Phước Thiện, làm chủ lễ. Các thuyền Bát Nhã tại Tòa Thánh được Nhà thuyền Bát Nhã quản lý để phục vụ trong việc mai táng tại nghĩa trang Thái Bình Cực Lạc