THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Khách Đình


Địa chỉ: Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh, Thị Trấn Hòa Thành, Huyện Hòa Thành, Tây Ninh.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Tây Ninh Huyện Hòa Thành Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh

Khach Dinh

Lược sử

Con người đến trần gian là khách trần, kiếp sống lâu lắm là trăm năm rồi cũng trở về quê cũ. Khách Đình là nhà làm tang lễ cho các tín đồ khi quy liễu, kết thúc cõi trần để bắt đầu giai đoạn trở về quê xưa vị cũ. Ở Tòa Thánh Tây Ninh, Khách Đình được xây từ năm 1927. Khuất phía sau Khách Đình có bàn thờ Thiên Nhãn. Tín đồ được quàn và làm lễ trong Khách Đình chỉ trong một đêm và phải là phẩm Lễ sanh hoặc tương đương, hoặc là người không có gia đình nhưng đã có nguyện trước và thuộc tín hữu trong vùng Thánh địa.

Tại Khách Đình, linh hồn người mất sẽ được nghe lời kinh tiếng kệ, âm nhạc trầm bổng để nhớ rõ nơi căn cội thiêng liêng, không còn quyến luyến cõi trần, sớm đi lên cõi thiêng liêng, trở về ngôi nhà chân thực xa xưa của mình.

Đối với phẩm Giáo hữu hoặc phẩm tương đương đến Phối Sư, khi quy liễu thì được quàn một đêm tại Báo Ân Từ chứ không ở Khách Đình.