THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Hương Đạo Inala (Queensland, Australia)


Địa chỉ: Số 5 đường Columbine, Inala, Brisbane, QLD 4077, Australia.
Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Úc (Australia) Queensland Nước ngoài

huong-dao-inala-queensland

Bang Queensland nước Úc có thủ phủ là Brisbane – thành phố đông dân hàng thứ ba trong cả nước. Inala là khu ngoại thành của Brisbane, cách khu trung tâm thương mại của thủ phủ mười tám cây số. Theo thống kê năm 2011, dân số Inala là 13.769 người.(1)

Inala có một cộng đồng tín hữu Cao Đài (Tây Ninh), với Văn Phòng Hương Đạo đặt tại số 5 đường Columbine, Inala, Brisbane, QLD 4077.

Theo ghi nhận vào đầu năm 2014, Bàn Trị Sự của hương đạo Inala gồm có:

Bàn Trị Sự Nam: Quý hiền huynh Lý Phước Thành (Chánh Trị Sự); Nguyễn Văn Huệ (Phó Trị Sự); Lâm Văn Út (Thông Sự).

Bàn Trị Sự Nữ: Đỗ Thị Khoa (Chánh Trị Sự); Đặng Thị Dọn (Phó Trị Sự).