THÁNH THẤT THÁNH TỊNH CAO ĐÀI

Huấn lệnh Số 380 ngày 22-3 Kỷ Sửu (19-04-1949)


huanlenh380-1 huanlenh380-2

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

NHỊ THẬP TỨ NIÊN

TÒA THÁNH TÂY NINH

Hộ Pháp Đường

Văn Phòng

Số: 380

HUẤN LỆNH

Hộ Pháp, Kiêm Thượng Tôn Quản Thế

Gởi cho chư vị: Khai Pháp, Chưởng Quản Bộ Pháp Chánh, Q. Ngọc Chánh Phối Sư, Q. Thượng Chánh Phối Sư, Chí Thiện: Chưởng quản Phước Thiện, Thiếu tướng: Tham mưu trưởng, Đại tá: chỉ huy cơ thánh vệ, Thiên Tinh: Q. Chưởng quản phái Tiên thiên và Toàn Đạo Nam Nữ.

Bần đạo: đã ân xá cho toàn thể chi phái, bất cứ là ai vâng y theo luật pháp Tòa Thánh sẽ là tín đồ chính thức của Đạo Cao Đài.

Danh từ Ban Chỉnh Đạo hay là Tiên Thiên đều là phụ thì chẳng nên vì danh từ ấy mà gọi là chia rẽ rồi hẹp lượng, khinh thường, buộc ràng, khắc khổ ấy là đi ngược vòng trào lưu đoàn kết quy hiệp.

Vậy Hội thánh và các cơ quan chính trị đạo cùng là quân đội không còn đặng phép đối đãi với người tùng chi phái là ngoại nhân bất hợp nữa.

Nhà hội hay nhà thờ của họ thì họ được trọn quyền xử dụng tùy ý, theo lịnh dạy trong sắc huấn số: 69 ngày 28 tháng 11 năm Mậu Tý (18-12-49). Phải kính nể quyền tự do của họ và cấm chẳng đặng phạm đến, hoặc lấy ngang vật chi của ai cả. Nếu quá quyền thâu đạt tài sản của người là phạm tội trộm cướp.

Nơi nào đã hiểu lầm và lở, vì lịnh ân xá trên đây, hãy sửa chửa lại liền. Nhược bằng  bất tuân thì bần đạo buộc lòng dùng một oai quyền nghiêm khắc để trừng trị kẻ phạm ỷ thế hiếp cô, chẳng luận kẻ ấy là hàng phẩm nào trong cửa Đạo./.

Tòa Thánh ngày 22 tháng 3 năm Kỷ Sửu

(Dương lịch 19 Avril  1949)

Hộ Pháp

Kiêm: Thượng Tôn Quản Thế

Ký tên và đóng dấu

Sao y

Tây Ninh ngày 10-6-46cđ

Q. Đầu họ Đạo

Lễ Sanh

(ấn ký)

THÁI TÀI THANH